Cyswllt

ClercAnwen Le Cras
Swyddfa Cyngor Bro
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll, LL61 5JD
Ff : 07496780454
E :  llanfairpwll@outlook.com

Cyng. Alun Mummery 01248 714938 E-bost: awmummery@gmail.com
Cyng. Alun Jones 01248 714775 E-bost: alunjos@sky.com
Cyng. John Roberts
(Cadeirydd) 2018/20
01248 714607 E-bost: ceri.roberts3@btinternet.com
Cyng. Hanna Huws E-bost: hannahuws@hotmail.co.uk
Cyng  Hannah Ellis  07500074696  E-bost Hannahellis1993@live.co.uk
Cyng. Gwynfor Parry 01248 714188 E-bost: gwynfor.parry45@gmail.com
Cyng. Arfon Williams 01248 714159 E-bost: ogwenydd@btinternet.com
Cyng. Dyfed Jones  E-bost: dyfedwjones@yahoo.co.uk
Cyng. Gareth Cemlyn Jones 01248 714473 E-bost: garethcemlyn@btinternet.com
Cyng. Emlyn Parry 07879862685 E-bost: emlynparry@hotmail.co.uk
Cyng. Ivor Gruffudd E-bost: ivorg@hotmail.co.uk
Cyng. Meirion Jones 01248 714270 E-bost: meirionjonesplaid@hotmail.co.uk
Cyng.
Cyng. Stephen Edwards
(Is-Gadeirydd) 2018/20
 07867976183 E-bost: stephen@creadcyf.co.uk
Clerc  Anwen Le Cras 07496780454 E-bost  llanfairpwll@outlook.com
Cyng. Sirol Alun Mummery 01248 714938 E-bostawmummery@gmail.com
Cyng. Sirol Meirion Jones

Cyng. Sirol  Robin Williams

01248 714270

07887 842404

E-bostmeirionjonesplaid@hotmail.co.uk

E-bost:  robinwilliams@ynysmon.gov.uk