Cyswllt

ClercAnwen Le Cras
Swyddfa Cyngor Bro
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll, LL61 5JD
Ff : 07496780454
E :  llanfairpwll@outlook.com

Alun Jones (Cadeirydd y Neuadd Goffa) yn derbyn rhodd o £666.00 at Gynnal a Chadw y Neuadd
gan Kevin Jones (Rheolwr Cooperative Llanfairpwll)
Aelodau Pwyllgor Neuadd Goffa

Cyng. Alun Jones  (Cadeirydd) 2018-2020

Cyng. Alun Mummery (Is-Gadeirydd)   2018-2020

Cyng
. John Roberts.  Cyng Gareth C. Jones.  Cyng. Arfon Williams.  Cyng. Hanna Huws.  Cyng Emlyn Parry Cyng. Meirion Jones

Cynrhychiolwyr o’r Mudiadau sydd yn defnyddio’r Neuadd:-  Clwb Ieuenctig:-  Darren Moore.
Clwb Snwcer:- Llew Jones/Peter Brayshaw.

Os hoffech defnyddio y Neuadd, llogi ar gyfer eich cyfarfod Cyswlltwch â – Anwen Le Cras

Ffon – 07527 649598     E-bost;_   llanfairpwll@outlook.com   anwen.jones@hotmail.com  

Cyng Alun Jones

Ffôn – 07927 408532   E-bost – alunjos@sky.com

Clerc y Cyngor – Anwen Le Cras

Ffon  07496780454  E-bost   llanfairpwll@outlook.com

Cofnodion.

Chwefror 2011          Awst 2011          Tachwedd 2011          Chwefror 2012          Mai 2012          Medi 2012

Tachwedd 2012          Chwefror 2013          Medi 2013          Tachwedd 2013

Chwefror 2014          Mai 2014    Tachwedd 2014     

Cofnodion Chwefror 2015  Cofnodion Mai 2015  Cof Medi 2015      Cofnodion Tachwedd 2015
Cofnodion Chwefror 2016    Cofnodion 10 Mai 2016      cofnodion-20-medi-2016           cofnodion-tachwedd-2016
Cof Chwefror 2017      Cof Mehefin 2017   Cof Medi 2017    Cof Neu Goffa 2017
Cof Cwefror 2018      Cof Mai 2018  Cof Medi 2018

Cof Chwefror 2019   Cof. Mai 2019  Cof Medi 2019
Cof Tachwedd 2019

 

 

 

mat-byr-hirio-cymraeg-saesnegCheque presentation 2012Neadd Goffa Newydd copy2

 

IMG_2624 with less pixells    IMG_2626 with less pixels