Cyswllt

ClercAnwen Le Cras
Swyddfa Cyngor Bro
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll, LL61 5JD
Ff : 07496780454
E :  llanfairpwll@outlook.com

Aelodau Pwyllgor y Fynwent

Cyswllt i Ymgymerwyr.

Clerc Y Cyngor:-  Anwen Le Cras  Ffôn:07496780454
E-bost.  llanfairpwll@outlook.com

Neu:–  Cadeirydd:- Gwynfor Parry  Ffon:-  01248 714188  SYM. 07730 052241
E-bost.  gwynfor.parry45@gmail.com

Cyng. Gwynfor Parry (Cadeirydd),   Cyng. Arfon Williams, (Is-Gadeirydd)   2018-2020
Cyng. John Roberts,

Cynrychiolaeth o Eglwysi’r Gymuned.

Gwyneth Evans, Peter Llewellyn, Eirlys Pritchard.

img_2280smlimg_2281sml

img_2278sml

 

 

 

 

 

                                                Ffioedd Mynwent Rhandir Hedd Ebrill 2015-Mawrth 2016
Ffi Claddu                                    £110

Ffi Claddu Llwch                      £70

Ail agor bedd                             £40
(gan gynnwys llwch)

Gosod Careg Fedd                  Dim Ffi

Bydd y ffioedd hyn yn cael eu hadolygu’n flynyddol gan y Cyngor.

Cofnodion

Chwefror 2011          Mai 2011          Awst 2011          Tachwedd 2011

Chwefror 2012          Mai 2012          Medi 2012          Tachwedd 2012

Chwefror 2013          Mai 2013          Medi 2013          Tachwedd 2013

Chwefror 2014          Mai 2014
Gorffennaf 2014     Hydref 2014001    Cofnodion Mai 2015      Hydref 2015
Cof Ebrill 2016     Cof Gorffennaf 2016  Cof. Ebrill 2017
Cof Gorffennaf 2018
Cof Ebrill 2019-  –Cof. Gorffenaf 2019   Cof. Hydref 2019