Cyswllt

ClercAnwen Le Cras
Swyddfa Cyngor Bro
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll, LL61 5JD
Ff : 07496780454
E :  llanfairpwll@outlook.com

 

Aelodau Pwyllgor Amgylchedd & Eiddo

Cyng. Alun Jones (Cadeirydd) 2018-2020, Cyng. Gareth C. Jones (Is-gadeirydd),  2018-2020
Cyng. Hanna Huws, Cyng. Gwynfor Parry,  Cyng. Stephen Edwards. Cyng Merfyn Jones. Cyng. Dyfed Jones.  Cyng. Hannah Ellis.

Cofnodion

Ionawr 2011          Mawrth 2011          Mehefin 2011          Rhagfyr 2011

Ionawr 2012          Mawrth 2012          Mehefin 2012          Medi 2012       Rhagfyr 2012

Mawrth 2013          Mehefin 2013          Medi 2013          Rhagfyr 2013        

 Ebrill 2014   Mehefin 2014      Cof Rhagfyr 2014    Mawrth 2015   Mehefin 2015     Cof Medi 2015  Cof Tachwedd .2015

Cof Mehefin 2016      cof-tachwedd-2016       Cof Mawrth. 2017    Cof Mehefin 2017   Cof Awst 2017  Cof Amg Eiddo Tachwedd 2017      Cof Mehefin 2018              Cof Medi 2018

Cof Chwefror 2019  Cof Medi 2019  Cof Tachwedd 2019