Cyswllt

ClercAnwen Le Cras
Swyddfa Cyngor Bro
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll, LL61 5JD
Ff : 07496780454
E :  llanfairpwll@outlook.com

 Aeoldau Pwyllgor Meysydd Chwarae

  Cyng. Arfon Williams, (Cadeirydd)  (2017-2018),   Cyng. Alun Jones, (Is-Gadeirydd)  (2017-2018)
Cyng. Emlyn Parry,  Cyng. Merfyn Jones, Cyng Stephen Edwards.  Cyng Mervyn Jones. Cyng. Hannah Ellis
Cynrhychiolwyr o grwpiau’r defnyddwyr. Clwb Peldroed:- Alun Mummery, Clwb Peldroed Iau:- .
Clwb Bowlio:- Gwynfor Parry.
 alt   altalt
 altalt

Cofnodion

Ionawr 2011          Ebrill 2011          Gorffennaf 2011          Hydref 2011          Ionawr 2012

Ebrill 2012          Gorffennaf 2012          Hydref 2012          Ionawr 2013          Ebrill 2013          Gorffennaf 2013

Hydref 2013          Ionawr 2014          Mai 2014     Tachwedd 2014

Cof. Chwefror 2015  Cof. Mai 2015  Cof. Medi 2015         Cof. Tachwedd 2015
Cof. Chwefror 2016    Cof. Mai 10-2016           cof-tachwedd-2016
Cof. Chwefror 2017  Cof. Mehefin 2017     Cof. Medi 2017      Cof. Tachwedd 2017.1
Cof. Chwefror 2018     Cof. Mai 2018         Cof. Medi 2018
Cof. Mawrth 2019
cof Mai 2019 meysydd   Cof. Medi 2019
Cof Tachwedd 2019