Cyswllt

ClercAnwen Le Cras
Swyddfa Cyngor Bro
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll, LL61 5JD
Ff : 07496780454
E :  llanfairpwll@outlook.com

 

 CYNGOR BRO LLANFAIRPWLL

Cynghorwyr

Ward BRAINT Ward GWYNGYLL
Cyng. John Roberts (Cadeirydd) 2018-2020 Cyng. Hanna Huws
Cyng. Stephen Edwards (Is-Gadeirydd) 2018-2020 Cyng.
Cyng.  Alun Mummery Cyng. Gareth Cemlyn Jones
Cyng. Ifor Gruffudd
Cyng. Meirion Jones
Cyng. Arfon Williams Cyng. Gwynfor Parry
Cyng. Alun Jones Cyng. Hannah Ellis
Cyng. Emlyn Parry
Cyng. Dyfed Jones

Mrs Anwen Le Cras.
Swyddfa Y Cyngor Bro,
Neuadd Goffa,
Llanfairpwll
LL61 5JD

Cynghorwyr Sir

Cyng.  Alun Mummery,  Cyng. Meirion Jones, Cyng. Robin Williams.

Clerc y Cyngor    Anwen Le Cras                                                    

Swyddfa Cyngor Bro, Ty Cefn Neuadd Goffa

Llanfairpwll LL61 5JD

Ffôn:07496780454

E-bost: llanfairpwll@outlook.com         

Safle We      www.llanfairpwll.org/cyngor-bro/

Ymholiadau Y Fynwent,
Ffôn
: 07496780454  Ebostllanfairpwll@outlook.com
Cadeirydd :-  Gwynfor Parry Ffon   01248 714188  Sym. 07730 052241 Ebost gwynfor.parry45@gmail.com

Ymholiadau Y Neuadd Goffa

Anwen Le Cras – 

Ffôn- 07527 649598  neu Ebost – anwen.jones@hotmail.com
NEU Cyng. Alun Jones:- Ebost alunjos@sky.com Ffon 07927 408532

Cofnodion

Ionawr 2011Chwefror 2011Mawrth 2011

Ebrill 2011Mai 2011 (Cyfarfod Blynyddol)

Mehefin 2011Gorffenaf 2011Medi 2011

Hydref 2011Tachwedd 2011Rhagfyr 2011

Ionawr 2012Chwefror 2012Mawrth 2012Ebrill 2012

Mai 2012 (Cyfarfod Blynyddol)Mehefin 2012Gorffenaf 2012

Awdit Cyfrifon 31 Mawrth 2012Medi 2012Hydref 2012

Tachwedd 2012Rhagfyr 2012Ionawr 2013Chwefror 2013

Mawrth 2013Ebrill 2013

Mai 2013 (Cyfarfod  Blynyddol)Mehefin 2013Gorffennaf 2013

Medi 2013Hydref 2013Tachwedd 2013Rhagfyr 2013

Ionawr 2014          Chwefror 2014Mawrth 2014001Cof Ebrill 2014Cof Cyfarfod Blynyddol Mai 2014
Cof Mehefin 2014Cofnodion Gorffennaf 2014Cof Medi 2014Hydref 2014Cof Tachwedd 2014Cof Rhagfyr 2014

Cof Ionawr 2015Cof Chwefror 2015Mawrth 2015Ebrill 2015

Cyfarfod Blynyddol Mai 2015    Cofnodion Mehefin 2015     Cof Gorffennaf 2015
Cof Medi 2015      Cof Hydref 2015       Cof Tachwedd 2015  Cof Ionawr 2016
Cof Chwefror 2016  Cof Mawrth 2016   Cof Ebrill 2016

Cof Cyfarfod Blynyddol Mai 2016       Cof Mehefin 2016    cof-gorffennaf-2016  cof-cyfarfod-medi-2016
cof-hydref-2016   cof-tachwedd-2016   Cof Rhagfyr 2016     Cofnodion Ionawr 2017      Cof Chwefror 2017  Cofnodion Mawrth 2017   Cof Ebrill 2017

Cof CyfarfodBlynyddol Mai 2017     Cof Mehefin 2017-2Cof Gorffennaf 2017  Cof Medi 2017
Cyngor Bro Hydref 2017       Cof Tachwedd 2017
Cof Rhagfyr 2017       Cof Ionawr 2018     Cof. Chwefror 2018
Cof Mawrth 2018 (02)    Cof Ebrill 2018

Cof Cyfarfod Blynyddol Mai 24 – 2018          Cof Mehefin 2018     Cof Gorffennaf 2018

Cof Medi 2018   Cofnodion Hydref 2018     Cofnodion Tachwedd 2018  Cof.Rhagfyr – 2018
Cof Ionawr 2019     Cof. Chwefror 2019
Cof Mawrth 2019
Cof. Mai 2019 Cyfarfod Blynyddol     Cof Mehefin 2019     Cof Gorffenaf 2019
Cof. Medi 2019            Cof Hydref 2019  
Cof, Tachwedd 2019    Cof Rhagfyr 2019