Cyswllt :- Anwen Le Cras 07527 649598 

E-bost  llanfairpwll@outlook.com

 

Mae Cyfarfod agored eto o Bwyllgor Lliwio Y Neuadd Goffa ar Nos Fawrth 17eg o Chwefror  7.00 yh yn y Neuadd ac yn agored i rhywyn a diddordeb yn y Neuadd a hefyd efallai yn gallu helpu a’r cais am Grantiau.

Cynlluniau i Ailadeiladu Y Neuadd Goffa Wedi Bod Yn Llwyddianus

Heddiw

5ed Rhagfyr 2012

PWYLLGOR LLYWIO NEUADD GOFFA LLANFAIRPWLL

Ionawr 2013

Clerc: Dafydd V. Owen

Swyddfa’r Cyngor Bro,

Ty Cefn i’r Neuadd Goffa, 

Llanfairpwll.  LL61 5JB

Ffôn/Tel:  07496780454

 

E-bost/email: llanfairpwll@outlook.com

neuadd goffa llai

Neadd Goffa Newydd copy llai