Events

mat-byr-hirio-cymraeg-saesnegCheque presentation 2012Neadd Goffa Newydd copy2

Cyswllt    Anwen Le Cras.      07527 649598   E-bost  anwen.jones@hotmail.com
Cyng Alun Jones.   07927 408532   E-bost  alunjos@sky.com
Clarc y Cyngor Dafydd V. Owen  Ffon  07496780454  E-bost   llanfairpwll@outlook.com

Aelodau Pwyllgor Neuadd Goffa

Cyng. Alun Mummery, (Cadeirydd) 2016-2018  Cyng.Meirion Jones (Is-Gadeirydd)   2016-2018 Cyng  Alun Jones.
Cyng. John Roberts.  Cyng Gareth C. Jones.  Cyng. Arfon Williams.  Cyng. Hanna Huws.  Cyng Emlyn Parry
Cynrhychiolwyr o’r Mudiadau sydd yn defnyddio’r Neuadd:-  Clwb Ieuenctig:-  Darren Moore.
Clwb Snwcer:- Llew Jones/Peter Brayshaw.

 

Cofnodion.

Chwefror 2011          Awst 2011          Tachwedd 2011          Chwefror 2012          Mai 2012          Medi 2012

Tachwedd 2012          Chwefror 2013          Medi 2013          Tachwedd 2013

Chwefror 2014          Mai 2014    Tachwedd 2014     

Cofnodion Chwefror 2015  Cofnodion Mai 2015  Cof Medi 2015      Cofnodion Tachwedd 2015
Cofnodion Chwefror 2016    Cofnodion 10 Mai 2016      cofnodion-20-medi-2016           cofnodion-tachwedd-2016
Cof Chwefror 2017      Cof Mehefin 2017   Cof Medi 2017

IMG_2624 with less pixells    IMG_2626 with less pixels