Aelodau Pwyllgor Cyllid

 

Cyng. Alun Mummery (Cadeirydd), Cyng. Gareth C. Jones (Is-Gadeirydd)  2018-2019

Cyng. Emlyn Parry,  Cyng. Meirion Jones,  Cyng. John Roberts, Cyng Alun Jones

Cofnodion

Ionawr 2011          Gorffennaf 2011          Hydref 2011          Ionawr 2012

Mai 2012          Gorffennaf 2012          Hydref 2012

Ionawr 2013          Ebrill 2013          Gorffennaf 2013          Hydref 2013

Ionawr 2014          Mai 2014      Hydref 2014001

Ionawr 2015        CofnodionMai 2015      

Hydref 2015        Cofnodion Ionawr 2017  Cofnodion Ebrill 2017
Cof 30 Ionawr 2018
Cof Gorffennaf 2018     Cof. Ionawr 2019
Cof. Ebrill 2019