Medi 2018
L Ma Me I G Sa Su
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

    Dadorchuddio-cofeb-dewrion

Cofeb rhyfel Llanfairpwll

Cloc wedi ei wneud o galchfaen o un o chwareli Moelfre yw Cloc Coffa Llanfair Pwllgwyngyll. Roedd rhai yn y gymuned o blaid anrhydeddu’r meirw gyda Neuadd Goffa, eraill o blaid cloc. Gofynnwyd yn y pen draw i’r pensaer o Gaernarfon Robert Pierce, a fagwyd yn Llanfair, i ddylunio tŵr y cloc.

Dadorchuddiwyd y gofeb fis Hydref 1932 gan yr Is-gyrnol O H Stanley. Does yna ddim sôn ar y daflen swyddogol am Ardalydd Môn, y tirfeddiannwr mawr lleol. Yr oedd o wedi dadlau dros Neuadd Goffa yn hytrach na chloc.

Yn ddiweddarach fe ychwanegwyd plac yn rhestru’r dynion lleol a fu farw yn yr Ail Ryfel Byd.

I ddarllen manylion y meirw, dewiswch restr isod.

Mae’r hanesydd lleol Gerwyn James wedi ysgrifennu llyfr am hanes y Rhyfel Mawr a’r frwydr dros y gofeb, sef Y Rhwyg (Gwasg Carreg Gwalch, 2013). Rydym yn ddiolchgar iddo am ei ganiatâd i ddefnyddio peth o’i waith ymchwil ac am ddarparu manylion ynglŷn â meirw’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Gymraeg.

Aelodau Pwyllgor Amgylchedd & Eiddo

Cyng. Alun Jones (Cadeirydd) 2018-2020, Cyng. Gareth C. Jones (Is-gadeirydd),  2018-2020
Cyng. Hanna Huws, Cyng. Gwynfor Parry,  Cyng. Stephen Edwards. Cyng Merfyn Jones. Cyng. Dyfed Jones

Cofnodion

Ionawr 2011          Mawrth 2011          Mehefin 2011          Rhagfyr 2011

Ionawr 2012          Mawrth 2012          Mehefin 2012          Medi 2012       Rhagfyr 2012

Mawrth 2013          Mehefin 2013          Medi 2013          Rhagfyr 2013        

 Ebrill 2014   Mehefin 2014      Cof Rhagfyr 2014    Mawrth 2015   Mehefin 2015     Cof Medi 2015  Cof Tachwedd .2015

Cof Mehefin 2016      cof-tachwedd-2016       Cof Mawrth. 2017    Cof Mehefin 2017   Cof Awst 2017  Cof Amg Eiddo Tachwedd 2017      

Cof Mehefin 2018