Events

img_2282sml     Dafydd V. Owen     Rhif FFon 07496780454

E-bost     llanfairpwll@outlook.com

 

 

 

 

Mae Cyngor Bro Llanfairpwll yn derbyn nifer o gwynion yn fisol ynglyn a baw ci yn y Gors.  Os oesrhaid i chi gerdded eich ci yn y Gors, dylech ystyried defnyddwyr eraill, yn arbennig plant bach sydd yn chwarae yn y Gors, gan lanhau ar ôl eich ci.  Diolch yn fawr.  🙂